skip to Main Content

Hoàng Sỹ Biên tốt nghiệp Trường Đại học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh, hoàn thành khóa đào tạo Luật sư của Học Viện Tư Pháp và hiện nay là Luật sư tập sự thuộc Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh.

Luật sư Hoàng Văn Tài cùng với Hoàng Sỹ Biên tham gia tư vấn pháp luật và đại diện khách hàng trong các lĩnh vực như: Doanh nghiệp, Thương mại, dịch vụ về Bất động sản và các dịch vụ pháp lý khác.